#DiogeluCymru

Switch to English

Mae cyfnodau clo yn anodd, a dyna pam mae Craig Law yn ymuno ag ymgyrch
Diogelu Cymru Llywodraeth Cymru i helpu i ysbrydoli’r genedl yn ystod y cyfyngiadau COVID-19 presennol!

Cofiwch, mae’n rhaid i ni i gyd wneud ein rhan er mwyn Diogelu Cymru, a chofio
dilyn y cyngor i Aros Gartref, Diogelu’r GIG ac Achub Bywydau yn ystod y cyfnod yma yng Nghymru.

Mics #DiogeluCymru y Cyfnod Clo

Podlediadau #DiogeluCymru

Mae Craig yn siarad â phobl ledled Cymru sydd wedi manteisio i’r eithaf ar eu
hamser yn ystod y cyfnod clo. Gallwch wrando isod, drwy eich hoff chwaraeydd podlediadau fel Spotify neu Apple neu drwy Mixcloud